Cypisówka

agroturystyka - Złockie

Wolne pokoje - zapraszamy do nas;

CYPISOWKA

2/16

Lokalizacja obiektu

Informacje o regionie

Małopolska

Najistotniejszym miejscem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
Najważniejszą rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.
W granicach Małopolski leżą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej Polsce.
Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
Małopolska charakteryzuje się urozmaiconą formą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Kraina rozciąga się na obszarze Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.
Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która oferuje wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
Na obszarze Małopolski znajdują się liczne uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
Na terenie regionu leżą m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.
Najwyższym szczytem MałopolskiRysy, będące zarazem najwyższym punktem w Polsce.